Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: tablica do pisania,programy komputerowe,tablice poglądowe z zakresu szkolenia, filmy prezentujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,zasady kierowania pojazdem,podstawowe czynnośći kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku. Każdy uczedstnik kursu otrzymuje Pakiet kursanta PLUS+ w którym są: Test drukowany kat.B. Podręcznik kierowcy kat.B. Encyklopedia Ruchu Drogowego. Nauka Jazdy-Symulator. Notatnik kursanta.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 1 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, dostęp do WC,